February 17, 2010 0

mindfulness

By in dagelijks

Acht weken na elkaar volg ik op dinsdagavond aan de Pastorale Dienst van universiteit antwerpen
een Initiatie Mindfulness.
Ik had al de standaardwerken gelezen van psychiater Edel Maex en arts David Dewulf.
In het Minnehof binnen de muren van het Brugse Begijnhof nam ik al deel aan Stille Vakantiedagen.
De initiatie van de universiteit antwerpen wordt gegeven door jezuïet Johan Vanhoutte.
Hij volgde zelf mindfulnesstrainingen bij Mark Williams in Engeland,
die op zijn beurt leerling is van de grondlegger van mindfulness: Jon Kabat-Zinn.
Het boeiende aan mindfulness vind ik dat de medische wereld
er lijkt te raken aan de geloofswereld.
En ook godsdiensten vinden er elkaar.
Banden tussen de grondbeginselen van Islam, christendom en boeddhisme
lijken plots niet meer zo ver uit elkaar te liggen.
Meditatie werd bij het belijden van het geloof reeds eeuwen toegepast.
En met de opgang van mindfulness lijkt ook de medische wereld er nu gebruik van te gaan maken.
Omdat de kwaliteit van software (voor iedereen die deel uitmaakt van de softwareontwikkelingscyclus)mijn dagelijkse beroepsbezigheid is, ben ik dus ook geïnteresseerd in methodieken
om de levenskwaliteit van de mens in het algemeen te verbeteren.
Mindfulness reikt meditatieoefeningen aan die je kunnen begeleiden
bij het zoeken naar milde aandacht.
Aandacht voor wat hier en nu is, zonder daarbij te oordelen (grijpen of wegduwen).
De initiatie bestaat uit het begeleid leren van meditatieoefeningen.
Begeleid door de lesgever, maar evengoed ondersteund door de medeleerlingen.
Meer dan 20 anderen delen hun ervaringen bij de initiatie en oefeningen.
Samen met die andere mannen en vrouwen van verschillende leeftijden
en met een verschillende studieachtergrond
worden oefeningen uitgevoerd en groepsgesprekken gedaan.
Heel boeiend om van elkaar te leren en te zoeken naar woorden om te beschrijven
wat zo moeilijk te beschrijven valt.
En om te luisteren hoe de lesgever met een beperkt aantal woorden,
maar vooral met milde aandacht voor iedereen, boeiend en duidelijk mindfulness uitdraagt.
Of hoe je minder radicaal dan Annemie Struyf in In Godsnaam toch een eigen levenskeuze kan maken.

Leave a Reply